CosmelinaИсторията на всяка голяма галактическа цивилизация обикновено минава през три ясно обособени фази: на оцеляването, на проучването и на усъвършенстването, известни още като Как, Защо и Къде. Първата фаза например се характеризира с въпроса: Как можем да ядем? втората - Защо ядем? и третата - Къде да вечеряме? Първите две фази няма да са обект на нашето внимание поради ред причини. Имаме удоволствието да предложим отговор на въпроса от третата фаза, а именно къде. В бар на края на Вселенатa.

  • 911.jpg
  • 910.jpg
  • 909.jpg